L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu de concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça d’Enginyer/a tècnic/a i la creació d’una borsa de treball.

Trobareu tota la informació fent clic aquí.