I després

Procés de participació ciutadana

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació puntual de POUM-41 “Entorns del carrer de la Torre” redactada pels serveis tècnics de planejament a maig de 2022, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

L’objectiu general de la present modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Guíxols “Entorns del Carrer de la Torre” és adequar l’ordenació urbanística de l’entorn del carrer de la Torre per tal de preservar el seu caràcter singular en el marc de la Zona de nucli antic, vinculant els espais públics previstos en el POUM a les funcions pròpies del espais lliures i regulant de manera específica les condicions d’edificació de la part posterior de les cases del carrer del Raig.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que fins el dia 11 de juliol de 2022 totes les persones podran consultar la documentació escrita i gràfica de les modificació aprovades i el seus expedients.

S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de les modificacions.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic, es podrà exercitar a l’Àrea d’Urbanisme i Obres, segona planta de de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb cita prèvia, en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i a la seu electrònica de l’ajuntament http://ciutada.guixols.cat (informació administrativa – expedients en exposició pública).

Els interessats podran concertar entrevistes telefòniques amb els tècnics redactors de la modificació prèvia concertació al telèfon 972.32.70.13.

El més llegit

I després