I després

PREINSCRIPCIONS I ACTES ESCOLARS

Compartiu aquesta història

Informació de les Preinscripcions Escolars, pel curs 2014-2015, de 2n Cicle d’Educació Infantil, Primària i ESO, que es realitzaran de l’11 al 21 de març 2014:
Poden fer preinscripció els infants que durant l’any 2014 compleixin 3 anys per P3 d’educació infantil(nascuts el 2011), l’alumnat que compleixi 12 anys per 1r d’ESO i, també, el que correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa d’edat diferent. També poden fer aquest tràmit tots aquells alumnes que vulguin optar a un canvi de centre.
Els equips directius dels centres ja han programat els actes informatius i les jornades de portes obertes que es portaran a terme els dies i hores que es detallen a continuació:
ESCOLA L’ESTACIÓ: Dimarts, 04 de març a les 19 h (posterior visita al parvulari per als pares que ho desitgin).
INSTITUT SANT ELM: Dimarts, 04 de març a les 19 h (Dissabte 08 de març, d’11 a 13h portes obertes).
ESCOLA ARDENYA: Dimecres, 05 de març a les 15 h.
COR DE MARIA: Dimecres, 05 de març a les 17:15 h (després de la sessió informativa, jornada portes obertes) .
IES SANT FELIU: Dijous, 06 de març a les 19 h (a les 20 h portes obertes) .
BALDIRI I REIXACH: Divendres, 07 de març a les 15 h Escola Mn. Baldiri i Reixach.
SANT JOSEP: Diumenge, 09 de març de les 11 h (després de la sessió informativa, jornada portes obertes).
GAZIEL: Dilluns, 10 de març, a les 15h.
ON ES FA LA PREINSCRIPCIÓ?: Al centre escolar que es tria en primera opció, o a l’Oficina Municipal d’Escolarització.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: Quina documentació es necessita per fer la preinscripció a 2n cicle d’infantil, primària i ESO?:
1-> La sol·licitud de preinscripció que, de l’11 al 21 de març de 2014, us la facilitaran als centres docents, a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a www.gencat.cat/preinscripcio
2-> Original i fotocòpia del llibre de família (full dels pares i de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació (dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb: certificat de naixement, document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen).
3-> Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. És important que, a efectes d’obtenció de punts, en el DNI/NIE hi consti que viviu a Sant Feliu de Guíxols.
4-> Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (targeta sanitària individual).
-> És recomanable portar el volant d’empadronament on figuren tots els habitants del domicili de l’alumne/a.
-> Si l’alumne/a és major de 14 anys: Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
-> Altra documentació acreditativa si s’al·lega a efectes d’obtenció de punts: Caldrà sempre acreditar mitjançant certificats o informes oficials, tots i cada un dels criteris al·legats.

El més llegit

I després