I després

Preguntes i consells sobre el règim de visites i les custòdies compartides de menors durant l’Estat d’Alarma

Compartiu aquesta història

La situació d’excepcionalitat originada per la pandèmia del Coronavirus ha generat molts dubtes sobre com afecta el règim de visites del menors fills de pares separats o divorciats.

L’Estat d’Alarma no ha de ser cap excusa per incomplir el règim de custodia, visites i estades acordats. El que sí que ens pot passar és que ens trobem en circumstàncies especials que alterin els acords inicials, que es podran dur a terme sempre i quan els progenitors es posin d’acord i sigui per la salut dels fills.

Preguntes i consells pràctics en casos de separacions i divorcis amb fills/es a càrrec durant l’Estat d’Alarma

1).- Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i l’obligació de confinament s’ha de complir amb la guarda i custòdia compartida?

Si, en els casos de custodia compartida setmanal s’ha de complir tal i com estableix el conveni i/o sentència. En casos d’una distribució diferent de la guarda compartida -per dies- s’hauria d’intentar arribar a un acord entre els progenitors per distribuir els períodes de guarda com a mínim per setmanes alternes, per evitar al màxim desplaçaments dels fills menors per tal de protegir als fills/es.

2).- Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i l’obligació de confinament si la guarda dels fills/es és a favor d’un dels progenitors s’ha de complir amb el règim de visites del conveni i/o sentència?

Si, amb caràcter general, les visites de cap de setmana han de mantenir-se a fi de procurar el contacte entre els fills/es menors i ambdós progenitors.

En cas de discrepància entre progenitors, les visites intersetmanals es podran suspendre per evitar desplaçaments dels fills/es menors i evitar riscos per la seva salut.

3).- Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i l’obligació de confinament s’ha de mantenir i facilitar el contacte entre pares o mares i fills/es ?

Si, sempre s’ha de facilitar al màxim el contacte entre progenitors i fills/es, ja sigui per telèfon, factime, videotrucada, skype, etc… i en aquesta situació de confinament es fa més necessari que mai el contacte fluid entre els progenitors i fills/es.

4).- Si algun progenitor, fills o persones que convisquin en el domicili té símptomes de contagi o té coronavirus s’ha de complir amb el règim de custòdia compartida o règim de visites que marca la sentencia?

No, sempre s’ha de protegir als fills menors i intentar evitar al màxim el contagi del coronavirus als fills/es menors. En aquests casos s’hauria de suspendre les visites i/o guarda i custòdia compartida per protegir la salut dels fills/es menors.

5).- Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i l’obligació de confinament es mantenen les visites tutelades en els Punts de Trobada?

No, durant l’Estat d’Alarma, queden suspeses totes les visites en els Punts de Trobada.

6).- Si em para la policia quan estic anant a recollir o a retornar els fills o filles amb l’altre progenitor per complir amb el canvi de guarda o règim de visites, haig de portar algun document que ho justifiqui?

Si, s’ha de portar una fotocòpia del conveni i/o sentencia de divorci, separació o guarda i custòdia de fills/es menors.

 

El més llegit

I després