I després

Ple Municipal Extraordinari i Urgent, aquest dijous a les 19h

Aquest dijous 11 de novembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc un Ple Municipal Extraordinari i Urgent de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 11 de novembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc un Ple Municipal Extraordinari i Urgent de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

El podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu, al 107.0 de la FM, com també online a www.rsf.cat

Aquest serà l’ordre del dia:

Assenyalament:

1a Convocatòria 11/11/2021 a les 19:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple extraordinària-urgent que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- CONCERTACIÓ OPERACIÓ PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER AL FINANÇAMENT DEL SC11/2021 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

3.- ESMENA D’ERRADES MATERIALS EN EL DOCUMENT VERIFICAT PER PLE EN DATA 27/02/2020: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM – 28 ALS ÀMBITS DEL TURÓ DEL PORT (PA-12) I PUIG DE LA RÚPIA (SMU-13).

El més llegit

I després