I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 31 d’agost a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes d’agost, del qual us adjuntem l’ordre del dia, que podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, a l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

I PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA N. 9/2017 DE 25 DE JULIOL I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 10/2017 DE 16 D’AGOST

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016

3.- APROVACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP 3 TC006/2017 LLOGUERS DE TERRENYS D’US PUBLIC

4.- MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’HOTEL EDEN ROC PER A L’ÚS PÚBLIC

5.- MOCIÓ PER A LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE GANDULES I PARA-SOLS DEL SECTOR EST DE LA PLATJA DE SANT POL

6.- ACORD PER LA COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT DE TERRITORI EN RELACIÓ A LA FINCA SITUADA AL C. PORT SALVI, 122

7.- PROPOSICIONS URGENTS

II PART DE CONTROL

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

9.- ESTAT D’EXECUCIO TRIMESTRAL 2N TR 2017 AJUNTAMENT

10.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP 1 TC153/2017 OBRES D’INFRAESTRUCTURES I CARRERS (INDEM I RETR 2 OF 1ª I 2 OF 2ª DE SUBVENCIO DE TREBALL ALS BARRIS)

11.- PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT DEL COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2ON.TRIMESTRE 2017

12.- PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N.TRIMESTRE 2017. AJUNTAMENT

13.- PERIODE MITJA DE PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N.TRIMESTRE 2017. EMISSORA MUNICIPAL.

14.- PERIODE MITJA DE PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N.TRIMESTRE 2017. ESCOLA MÚSICA.

15.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després