I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari que se celebrarà aquest dijous a l’Ajuntament de SFG

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 21:00h. se celebrarà a la sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de gener de 2012 que, com sempre, podreu escoltar en directe, i sense talls, a través de Ràdio Sant Feliu (107.0 FM) i, en diferit, durant 30 dies en l’apartat “A la carta” d’aquest web. Tot seguit publiquem l’ordre del dia, tenint en compte que els punts poden augmentar en el cas que es presentin proposicions urgents:

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2011

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

4. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 5. SOL•LICITUD DE COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DE LA POLICIA LOCAL AL PLE MUNICIPAL

6. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

7. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES INCLOSES DINS EL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER A DONES IMMIGRADES

8. MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER TAL DE DEMANAR QUE EL 50è ANIVERSARI DEL FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA SIGUI DECLARAT PER L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT ”ESDEVENIMENT D’EXCEPCIONAL INTERÈS PÚBLIC”

9. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, TSF, ERC I ICV, REFERENT AL DESACORD AMB LA MESURA D’INCREMENT DE L’IBI SEGONS RD LLEI 20/2011

11. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després