I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de novembre, dijous, a l’Ajuntament de Sant Feliu

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 9 del vespre, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu, se celebrarà el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de novembre amb els següents punts de l’ordre del dia:

I. Part resolutiva:

1. APROVACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTES ANTERIORS: D’11 DE JUNY, DE 22 DE SETEMBRE, DE 24 D’OCTUBRE I DE 27 D’OCTUBRE

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

4. EXP. 1/11 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT PER EL CONTRACTE RECOLLIDA D’ANIMALS I TRACTAMENTS PUNTUALS DE PLAGUES.

5. SUPLEMENT DE CRÈDIT PER EL FI D’EXERCICI 6/2011

6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE POUM DE L’ÀMBIT DEL SMU-05 VISTA ALEGRE

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL SECTOR SMU-39 LES PENYES

8. DESAFECTACIÓ I PERMUTA AL SECTOR DE LES PENYES

9. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2011 D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ A FAVOR DELS AJUNTAMENTS TITULARS D’ESCOLES DE MÚSICA, CURS 2010-2011, I APROVACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL

10. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

Manifest::

Recordem que, per aquest Ple, està prevista la lectura d’un manifest amb motiu del Dia Internacional de la Dona a càrrec de Verònica Lahoya, regidora d’igualtat.

El més llegit

I després