I després

Ordre del dia d’aquest Ple de dijous

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 28 de febrer, a les 21 hores, se celebrarà, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de febrer que podreu escoltar en directe a través de la nostra emisora (107.0 FM) i, també en directe, a través d’Internet (www.rsf.fm) . Recordem que també el podeu recuperar, durant 30 dies, en l’apartat “A la carta” del mateix web.
L’ordre i els punts a tractar són els següents:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 31 DE GENER DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.
4.- APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DEL TAXI PER TAL D’APLICAR LA PUJADA E L’IPC DE L’ANY 2013
5.- DECLARACIÓ DE LESIVITAT INICIADA PER DECRET DE 30 DE NOVEMBRE DE 2012
6.- AFECTAR UNA FINCA MUNICIPAL AL COMPLIMENT D’UNA EVENTUAL OBLIGACIÓ FUTURA SORGIDA DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI DE CAN SERRA
7.- RATIFICAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DEL PUOSC 2013-2016
8.- TAULA DE COORDINACIÓ LOCAL PEL DRET A L’HABITATGE DE SANT FELIU DE GUIXOLS
9.- MODIFICACIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2013 DEL PLA D’USOS I SERVEIS DE LES PLATGES I ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE APROVAT PER AL PERÍODE DELS ANYS 2012 A 2016
10.- RENÚNCIA DEL REGIDOR SR. JESÚS FERNÁNDEZ I BORT
11.- PROPOSICIONS URGENTS
PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després