I després

Obres a l’edifici de l’Escola Sant Josep

Comencen les obres de rehabilitació de l’edifici Sant Josep de la nostra ciutat.

Compartiu aquesta història

Nota de l’Escola Cor de Maria – Sant Josep:

Comencen les obres de rehabilitació de l’edifici Sant Josep de la nostra ciutat.

L’escola Sant Josep es va fundar l’any 1892, enguany celebra el seu 130è aniversari. Degut a la creixent economia del moment, gràcies principalment a la manufactura del suro, es va veure la necessitat d’obrir una escola. L’escola ha funcionat des d’aquell 1982 i la seva activitat només es va veure afectada durant la Guerra Civil.

En un primer moment, el col·legi estava format per un sol immoble però en l’actualitat, l’edifici consta de tres edificis i està situada al carrer Ferran Romaguera. Juntament amb l’edifici del Cor de Maria que està situat al carrer de la Creu, formen el Centre Educatiu Cor de Maria Sant Josep, que consta de dues línies des de P3 fins a 4t d’ESO i està gestionat pel Patronat de la Fundació Cor de Maria-Sant Josep.

Fa uns anys, el Patronat de la Fundació va decidir fer una remodelació molt significativa a l’edifici Cor de Maria. Ara, és el torn de l’edifici Sant Josep.

La idea és aconseguir comunicar de forma funcional els diferents blocs que existeixen a l’escola, reordenar algunes zones, com els espais de treball intern i d’atenció a les famílies, i millorar la seguretat.

La reforma està prevista en quatre fases, la primera de les quals ja ha començat. Les fases segona, tercera i quarta es portaran a terme durant els següents estius, únic moment en què es pot treballar als espais lectius.

Un cop finalitzades les obres a l’edifici Sant Josep, quedaran ordenats tots els espais i es trobarà, per una banda, el bloc de serveis com ara secretaria, despatxos de tutoria, de direcció i sala de mestres. I, per altra banda, els espais docents, les aules. Així mateix, els diferents pisos estaran tots  comunicats entre ells per passadissos i s’instal·larà un ascensor. Això eliminarà les barreres arquitectòniques  i en millorarà la seguretat.

El més llegit

I després