L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de tècnic/a superior de l’administració general, que es produeixin durant un període de dos anys.

Trobareu tota la informació fent clic aquí.