La Taula per l’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols ha decidit assumir la moció presentada per la PAH SFG dins la campanya de les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca  per demanar a l’ajuntament que prengui mesures semblants a les de Terrassa, Sabadell i altres ciutats i pressioni amb multes als bancs propietaris de pisos buits.
Des de fa 15 dies nombrosos ciutadans de Sant Feliu, en suport de la PAH local, han estat presentant a les oficines municipals peticions individuals en aquest sentit i també per demanar mesures urgents per fer front als mínims d’aigua, gas i llum per famílies en risc d’exclusió.
La moció, presentada divendres i assumida per la Taula per l’Habitatge, recorda que el 2012 les entitats bancàries es van quedar més de 30.000 habitatges de primera vivenda per impagament de crèdits hipotecaris, el que va suposar 115 desnonaments per dia hàbil. Catalunya és la comunitat autònoma que encapçala tots els registres d’execucions hipotecàries i de desnonaments. L’any passat la mitjana va ser de 45 llançaments al dia. Mentrestant Espanya és l’estat europeu amb més habitatge buit, 3 milions i mig de pisos, un 13’7 % del parc de vivendes total.  La necessitat de mobilitzar l’habitatge buit en mans d’entitats financeres és totalment urgent per fer front a la situació.
Per aquests motius les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca reclamen que es posi en marxa el previst en l’article 41 de la llei de Dret a l’Habitatge de Catalunya del 2007 que estableix com a utilització anòmala d’un habitatge la seva desocupació permanent e injustificada. En base a aquest article la moció proposa un seguit d’acords per detectar els pisos en la situació descrita per la llei,  posar en marxa  programes d’inspecció adequats per instruir procediments administratius que requereixin els propietaris a actuar en terminis concrets i imposar multes coercitives que poden arribar als 100 mil euros si en els terminis de la llei no s’ha produït l’ocupació de l’immoble.
La finalitat d’aquestes mesures és que les entitats bancàries i grans empreses que son propietàries dels pisos els posin a disposició dels ajuntaments o els gestionin per  llogar-los a persones necessitades d’un lloguer social que els permeti pagar d’acord amb els seus ingressos.