I després

MOCIÓ DEL MES PELS PISOS TURÍSTICS A SFG

Compartiu aquesta història

El Grup Municipal Avancem-MES presentarà en el proper Ple Municipal Ordinari del proper dijous 30 de març, una moció per la qualitat dels d’habitatges de lloguer turístic a Sant Feliu de Guíxols que conté el següent text:

“En els darrers temps hem vist com evolucionaven les plataformes que faciliten el contacte entre l’oferta i la demanda dels habitatges d’ús turístics i com al seu voltant s’han generat una sèrie de debats en bona part provocats pel gran augment d’habitatges dedicats a l’anomenat “lloguer vacacional” o “turístic” a la capital del país.

L’increment desmesurat d’aquesta pràctica a Barcelona ha fet descobrir a l’opinió pública catalana una realitat que fa molts anys que es ve produint a les ciutats de la Costa Brava però que mai havia merescut el reconeixement ni la regulació per part de les altres institucions.

Fa molt de temps que el turisme va convertir les nostres ciutats – o els espais més turístics de les mateixes – en un compendi dels inconvenients que ara descobreix la capital barcelonina en alguns dels seus espais i barris.

Les ciutats de la Costa Brava mereixerien el reconeixement d’aquesta realitat com la d’un problema llargament ignorat així com la recerca de solucions atenent als molts anys (dècades) transcorreguts.

Alguns d’ells són els següents:

1-La disminució del parc d’habitatges destinats a lloguer familiar i el consegüent augment de preu del lloguer per habitatge habitual que comporta una gran dificultat a les persones i famílies per accedir a un habitatge de lloguer a un preu raonable.

2-La expulsió de les persones de la ciutat per aquesta causa.

Però si aquesta era ja una realitat quotidiana l’explosió de nous canals i facilitats per la implantació d’aquestes activitats està provocant l’augment dels inconvenients i de pràctiques poc desitjables que anteriorment quedaven molt més limitades.

En concret:

3-La manca de registre dels visitants dels que no queda constància de l’estada.

4-L’oferta turística de baixa qualitat i estrictament especulativa amb comparació a la resta d’oferta pel turisme legalment establert a la ciutat que porten a terme la seva activitat amb un alt grau de professionalitat.

5-La pèrdua de recursos i la manca de contribució als objectius comuns al tractar-se d’activitats sense llicència que no generen cap ingrés.

Donant una ullada pels diferents portals d’Internet que es dediquen a aquest negoci trobem des de les que demanen tots els requisits legals per inscriure’s (House Trip, Hundred Keys, Booking, etc…) fins a d’altres que no demanen cap requisit (Airbnb, Niumba, Wimdu…. o fins i tot Mil Anuncios.).

Tanmateix, observem que a les llicències atorgades per l’Ajuntament es fa especial menció de la prohibició de llogar aquests habitatges per habitacions, obligant al propietari a llogar sempre l’habitatge sencer, doncs bé, només cal donar una ullada al portal d’Airbnb per adonar-nos que també es lloguen habitacions a la ciutat.

Hem de tenir en compte que a Sant Feliu de Guíxols, en el darrer any (2016) s’han concedit a la ciutat més de 100 noves llicències per aquesta mena d’establiments.

És per tot això que PROPOSEM AL PLE MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

Primer.- Fer palès a la Generalitat de Catalunya i a l’Estat espanyol que el reconeixement de ciutat turística va molt més enllà de la descripció de la principal activitat econòmica de la ciutat i que comporta també un vertader fenomen que ha de merèixer l’atenció concreta de les institucions així com de polítiques específiques i de suport als problemes concrets i particulars que genera aquesta concreta realitat.

Segon.- Fer una quantificació real de les llicències d’habitatges turístics que hi ha atorgades a la ciutat i implementar un protocol per part dels serveis tècnics implicats que garanteixi la qualitat de l’oferta que s’ofereix a la ciutat i especialment als diferents portals d’Internet on s’anuncien.

Tercer.- En aquest sentit comparar el llistat que disposa la corporació, detectant als infractors i procedint a sancionar aquells portals que anunciïn lloguers que no compleixin les condicions reclamades a la llicència atorgada, al mateix temps que es demani l’obtenció d’aquesta i/o el compliment dels nivells de qualitat”.

El més llegit

I després