I després

MILLORES A LES ESCOLES DURANT LES VACANCES

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aprofita el període de vacances escolars d’estiu per realitzar diferents actuacions de millora en els centres públics de la ciutat. Us acostem un resum dels esmentats treballs que s’estan realitzant en els centres:

-CEIP Gaziel
Es fan diferents obres d’arranjament, adjudicades a l’empresa Copayba 2000 SLU s’han de fer preferiblement durant l’agost, i en tot cas sempre dins del període estival de vacances escolars, és a dir, abans del 10 de setembre.
En aquest centre es canvia el cel ras de la planta baixa de l’edifici vell. Es canvia la il.luminació de les aules on es fa el canvi de sostre, es milloren les proteccions dels fluorescents de l’edifici, i entre altres actuacions es fa una substitució de les rajoles trencades en els espais de lavabos.

-CEIP Baldiri Reixach
Les obres, adjudicades a l’empresa Construccions Josep Sais, consisteixen entre altres en repintar l’entrada de l’edifici, així com millores en la façana central. Es pinten baranes al pati. Es posa, alhora, un porter automàtic nou, i es fan canvi de portes. Per últim es fan obres de fusteria menor.

-CEIP L’Estació
Les obres d’aquest centre, adjudicades a l’empresa Construccions Josep Sais, consisteixen, entre altres, en la col.locació de paviment de cautxú de la zona de joc infantil, canvis al carrer Santa Teresa (entrada), reforma dels banys de la planta baixa. Es posen, alhora, dos banys nous al pati, i elements per evitar la presència d’aus.

El més llegit

I després