I després

Manifest pel Dia Internacional de les Dones de JERC Guíxols

Compartiu aquesta història

Dona, fes-te respectar!

En la commemoració del Dia Internacional de les Dones d’enguany, les JERC Guíxols fem la nostra crida al voltant de la necessitat d’aplicar i desenvolupar polítiques municipals de dones. Les polítiques municipals són les més properes a la ciutadania. Són aquelles que detecten els dèficits amb major rapidesa i a les quals se’ls demana solucions més immediates

Són moltes i diverses les experiències que s’han portat a terme al llarg dels anys en els governs municipals per contribuir a aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes, i són moltes les accions transversals que s’han portat a la pràctica des del món municipal i des de la vocació de les polítiques públiques. En la cultura, en l’educació, en la via pública, en les polítiques dels temps, en l’urbanisme, en la hisenda municipal… en tots els àmbits podem trobar experiències que cal vindicar, compartir i enfortir.

Hi ha hagut dos grans instruments de corresponsabilitat entre el món local i el Govern de la Generalitat de Catalunya: per un costat, el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011, a partir del qual emanen els nombrosos plans municipals de dones que s’han fet arreu de Catalunya. Per un altre, la Llei dels drets de les dones per eradicar la violència masclista, que té en els Serveis d’Informació i Assessorament a les Dones la principal eina d’implantació territorial.

En aquest 8 de març, doncs, les JERC i Esquerra volem posar l’accent en la necessitat de continuar impulsant les polítiques municipals de dones en els municipis en els quals tinguem responsabilitat de govern. Tot i les dificultats econòmiques i de recursos, els municipis han de continuar sent els principals forjadors dels drets inherents a la ciutadania, i les polítiques de dones són una de les principals contribucions.

Països Catalans, 8 de març de 2011

El més llegit

I després