L’Oficina de Turisme de Sant Feliu de Guíxols va atendre el 2010 un total de  32.961 usuaris, 2.321 més que el 2009, que foren 30.640. Les dades corresponen especialment a l’oficina central de Turisme, situada als baixos de l’Ajuntament, però també s’hi recullen els punts d’informació ubicats en altres zones que van atendre 4.223 usuaris.
Els mesos d’abril (2.356), juny (2.518), juliol (5.895) i agost (6.701) són els que tenen més usuaris que van a acostar-se al centre per recollir informació turística, interessar-se per esdeveniments i concerts, entre altres peticions. Per contra, febrer (781), novembre (866) i desembre (849) són els mesos que varen tenir menys consultes.