I després

Les obres de la 4a planta del Monestir

Compartiu aquesta història

Dijous va passar per Junta de Govern a l’Ajuntament de Sant Feliu, l’aprovació del Plec de Condicions per fer la licitació de les obres de la quarta planta del Monestir de Sant Feliu de Guíxols que ha d’acollir, entre altres, el Museu de la Medicina de Catalunya.
Posat en contacte amb l’arquitecte municipal, Lluís lópez, ens referia que aquesta planta s’adequarà per tal d’acullir un espai museogràfic la qual cosa suposarà haver d’incidir a efectes de paleteria però també la previsió d’instal·lacions, museografia per tal de permetre que els elements que s’hi exposin puguin lluir.
Independentment, just sobre l’església, actual sala Abat Panyellas, s’habilitarà una sala d’actes, conferències i participació que es complementarà amb una altra sala que hi ha al darrera i que estan molt ben comunicades entre sí.
Quant al procés, els terminis i els costos, informava a la nostra emissora que el procés de licitació durarà entre 30 i 45 dies, a partir d’aquí, entre les empreses interessades es decideix la que presenti una oferta més atractiva i es fa l’adjudicació.
Aquesta empresa tindrà un termini de quatre mesos per enllestir els treballs, comptant des d’avui mateix, es calcula que en sis mesos les obres estaran lliurades.
En total hi ha tres lots: el primer es compon de paleteria (115.000 €), instal·lacions (185.000) i la museografia que requereix una inversió de 350.000 € més. Per tant, el cost total és de 640.000 € que es finançaran a través dels fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) i una part important l’Ajuntament.

El més llegit

I després