I després

L’ampliació del port d’Aro porta l’Ajuntament al jutjat

Compartiu aquesta història

Segons informa el DDG, els propietaris de la Junta de Compensació de l’ampliació del Port d’Aro (Pla Parcial Port d’Aro 2a. fase) han portat l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro al jutjat contenciós administratiu perquè no tramita el Pla Especial per desenvolupar aquest sector. La Junta de Compensació entén que el pla està aprovat de manera inicial després que l’abril de l’any passat entrés el tercer projecte del pla i no en rebés resposta. En aquest sentit, la Junta defensa d’acord amb la legislació que si en 90 dies l’Ajuntament no va donar cap resposta el pla queda aprovat inicialment. Malgrat la presentació d’aquest recurs, les dues parts negocien per arribar a un acord.
El fet és que els propietaris volen que aquesta segona fase del Port d’Aro es desenvolupi a través del planejament urbanístic vigent, i no a esperar el nou POUM que ara s’està tramitant perquè veuen que es pot allargar durant un parell o tres d’anys i desconeixen si hi haurà canvis respecte al que actualment està previst. En aquest sentit, la Junta de Compensació defensa que el pla parcial del sector ja està aprovat i volen que s’executi tal com està ara. Afegeixen a més que algun propietari va adquirir els terrenys pel que està aprovat i no per una cosa diferent que hi podria haver amb el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Finalment, els propietaris tenen la intenció de tirar endavant el desenvolupament del sector de manera immediata, cosa que no es produirà si han d’esperar el nou planejament. De fet, amb aquesta finalitat es va constituir la Junta de Compensació el juliol del 2007 i ha presentat tres plans especials a l’Ajuntament entre el 2009 i el 2010.
També sostenen que l’Ajuntament ha de respectar el conveni signat amb uns dels propietaris el 2006 per l’endegament del Ridaura i la segona fase del Passeig Marítim, d’acord amb el qual el consistori reconeixia el Pla Especial per desenvolupar la segona fase del Port d’Aro i es comprometia a “efectuar les tramitacions amb la màxima diligència per l’aprovació del planejament derivat que sigui necessari, el pla especial, el projecte portuari, així com els corresponents projectes d’urbanització”. En aquest sentit, el cavall de batalla dels propietaris és que el pla especial es desenvolupi amb el que està aprovat i vigent perquè el seu temor és que es canviï.
Aquest sector ha estat motiu de debat en la redacció del nou POUM ja que ni CiU ni ERC consideren oportú s’hi construixin el centenar d’habitatges de protecció oficial que hi toquen, sinó que s’haurien de traslladar.

El més llegit

I després