L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu per cobrir definitivament una plaça de caporal de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de la ciutat, a través de promoció interna d’altres cossos de la Policia Local de Catalunya, mitjançant concurs oposició, en execució de l’Oferta Pública del 2019.  

El termini és des del 8 de gener fins al 4 de febrer, ambdós inclosos. Consulteu tota la informació necessària i la manera d’iniciar el tràmit fent clic aquí