L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu per cobrir interinament una plaça administratiu/va, de la plantilla de funcionari, mitjançant concurs oposició lliure i la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals durant el període de dos anys.

Accediu a la informació fent clic aquí.