I després

L’Ajuntament no renova el conveni per la camera del temps de TV3

Compartiu aquesta història

Des d’abans de les eleccions, el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya -Verds Esquerra Unida i Alternativa (IC-V EUiA) venia reclamant que un dia o altre, i sobretot en l’elaboració dels pressupostos, demanaria al govern de la Ciutat que, en l’eliminació de despeses supèrflues, sol·licitaria la supressió de la camera del temps de TV3 que té instal·lada al promontori de la Punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols.

El regidor de la formació ecosocialista, Jesús Fernández, consultat per la nostra emissora sobre aquesta qüestió en les darreres hores, ha declarat que insisteix en l’eliminació d’aquesta despesa atès que les prioritats que actualment té l’Ajuntament, davant la situació econòmica que es viu, han de ser unes altres i que, en tot cas, l’impacte positiu que havia de tenir aquesta iniciativa ja estaria coberta.

Consultat l’alcalde, Joan Alfons Albó, sobre aquesta qüestió coincidia amb Jesús Fernández en el sentit que, quan es va signar aquest conveni el nombre de cameres que TV3 tenia instal·lades en el territori català estava molt limitat i permetia destacar Sant Feliu per damunt d’altres pobles i ciutats de Catalunya però que, en els darrers anys, se’n han instal·lat tantes que s’ha perdut la singularitat.

Joan Alfons Albó va assegurar que no es renovarà aquest conveni que caduca el mes d’abril i que té un cost que ronda els 17.000 euros anuals, una despesa que a dia d’avui l’Ajuntament no es pot permetre, de la qual prescindirà i ja no es contemplarà en els pressupostos d’aquest any 2012.

El més llegit

I després