I després

L’Ajuntament mou fitxa i està decidit a prescindir de CESPA

Compartiu aquesta història

Com ja havíem anunciat, l’Ajuntament de Sant Feliu no es planteja, en aquesta ocasió, ser tant condescendent amb els treballadors de CESPA pel que consideren una actitud egoista, pels sous que perceben ja que se’ls ha fet un augment de 31’50 % des del 2007, i un xantatge a la ciutadania per la situació en la qual es troba el municipi en plena temporada turística.

L’equip de govern també està tip que l’empresa no garanteixi els serveis mínims, que no s’estan complint, i ja està treballant en la rescisió del contracte per incompliment, la qual cosa suposaria que es faria càrrec de la neteja de Sant Feliu una altra empresa amb altres treballadors.

Consideren que és la fórmula per tal que aquest i altres problemes i reivindicacions laborals quedin en l’àmbit empresa-treballadors sense que un tercer (l’Ajuntament) claudiqui per enèsima vegada i torni a sortir perjudicat any darrera any.

A més s’està fent el plantejament que siguin els jutges els qui prenguin la decisió d’obligar a efectuar la neteja per motius de salut dels ciutadans i de salubritat i seguretat a les vies urbanes.

Aquesta mateixa tarda de dijous, des del consistori, s’ha difós una nota als mitjans de comunicació que així ho contempla i que diu textualment:

Donat que no s’ha complert el requeriment per incompliment de serveis mínims, que ahir (dimecres) l’Ajuntament va presentar a la concessionària de neteja viària CESPA SA, l’Ajuntament està iniciant les vies a fi i efecte de rescindir el contracte de neteja que té amb dita empresa.

Atesa la greu situació de salubritat i seguretat per als vianants i el perjudici per a la imatge que pateix la Ciutat, l’Ajuntament està valorant posar-ho en coneixement del Jutjat d’Instrucció, amb la finalitat que s’adoptin les mesures pertinents.

El més llegit

I després