I després

L’Ajuntament facilita fraccionar en 3 pagaments els impostos i una possible tarifa plana

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha redactat una circular informativa a través de la qual anuncia que facilitarà el pagament fraccionat de diversos impostos per tal que els ciutadans hi puguin fer front, atès el moment econòmic que s’ha d’afrontar. L’alcalde, Joan Alfons Albó va declarar, a Ràdio Sant Feliu, que fins i tot s’està estudiant la possibilitat d’oferir una tarifa plana per a aquelles persones que puguin requerir aquesta modalitat de pagament mensual.

A continuació, reproduïm, textualment, el contingut del document:

Benvolgut ciutadà/benvolguda ciutadana,

Aquest exercici 2012 el període de pagament dels padrons de l’IBI, guals, escombraries i clavegueram serà del 2 de maig a l’1 d’octubre.

Per facilitar el pagament dels rebuts domiciliats d’aquests impostos i taxes, el càrrec es farà en tres trameses amb el mateix import, i amb les següents dates: 2 de maig, 16 de juliol i l’1 d’octubre.

No obstant, en el cas que vostè vulgui fer el pagament dels rebuts domiciliats en un sol cop, haurà de notificar-ho a l’oficina de recaptació abans del 30/03/2012. En aquest cas, els rebuts domiciliats es carregaran el dia 16/07/2012.

Si vostè té el seus rebuts domiciliats i no està interessat en mantenir aquesta domiciliació, haurà de posar-se en contacte amb l’oficina de recaptació amb la finalitat d’anul·lar la domiciliació bancària abans del 30/03/2012.

Si vostè no por fer front al pagament dels rebuts en els terminis proposats, pot demanar un pla personal de pagament mensual dels seus tributs a partir de 15/03/2012, amb les següents condicions:

a) L’import mínim a pagar mensualment serà de 50 € mensuals.

b) El termini màxim per liquidar els impostos i taxes de l’exercici 2012 serà el 30/12/2012.

c) Els imports pagats a partir de l’1 d’octubre tindran l’nterès fitxat als pressupostos generals que per aquest exercici 2012 és el 5%.

Per a més informació cal adreçar-se a l’oficina de Recaptació. Telf. 972 327017. e-mail : recaptacio@guixols.cat, horari de 8 a 15 h. Tots els dies feiners.

 

 

El més llegit

I després