I després

L’Ajuntament fa públics els sous actuals dels regidors

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, igual que ja ho va fer el de Palamós, també ha decidit publicar les retribucions que perceben els càrrecs electes de la població en el seu web municipal i complir així amb la llei estatal de Transparència informa el DdG. La informació està detallada de forma nominal i la retribució mensual de cada regidor està desglossada per conceptes -assistència al ple, juntes de govern local, consell de govern i comissions informatives-.

Els emoluments més alts corresponen a l’alcalde, Joan Alfons Albó (CiU), que cobra 2.249,91 euros amb dedicació parcial. La resta de càrrecs electes perceben entre 600 i 1.630 euros en funció de la seva responsabilitat i dedicació al consistori.
El fet que l’Ajuntament hagi optat per desglossar les retribucions en comptes de donar una xifra final tancada permet observar, per exemple, que les convocatòries dels plens municipals costen 10.600 euros mensuals, les juntes de govern 560 euros, els consells de govern 8.800 euros i la resta de comissions informatives 2.720 euros. L’alcalde és l’únic que rep una assignació tancada i no en funció de la seva assistència al plens, juntes i comissions.

Els regidors a l’oposició (TSF, ERC-AM, PP, ICV) reben compensacions d’entre 600 i 800 euros ja que n’hi ha que assisteixen fins a quatre comissions mentre que d’altres només a dues.
Pel que fa a les retribucions de l’equip de govern, deixant de banda a l’alcalde, es mouen en la franja d’entre 1.430 euros que cobra el regidor Joan Vicente (PSC-PM) i els 1.630 euros del regidor Juanjo García (PSC-PM).

Entre els 20 càrrecs electes que cobren per conceptes -l’alcalde disposa d’una assignació tancada- es pot observar que hi ha certes diferències entre regidors doncs si l’assignació majoritària per l’assistència al ple és de 500 euros hi ha sis regidors que en reben 600 donat que són els portaveus de la formació.
El mateix passa amb l’equip de govern i les comissions informatives ja que els portaveus de les mateixes perceben 80 euros i la resta de regidors 50.

Cliqueu al damunt per ampliar

El més llegit

I després