I després

L’Ajuntament bonifica el 50% de l’IBI durant 5 anys per a qui s’instal·li sistemes de plaques solars

Compartiu aquesta història

Tal i com es va aprovar en el passat Ple Municipal, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols farà una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a qui s’instal·li sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric mitjançant la instal·lació de panells solars, durant els cinc períodes impositius següents a la instal·lació.

Ho explicava en el ple extraordinari del passat 11 d’octubre el primer tinent d’alcalde Josep Melcior Muñoz.

 

Les condicions per acollir-s’hi són les següents:

  • Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
  • Que els col·lectors estiguin homologats per l’administració competent.
  • Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades.
  • Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació.

La bonificació s’haurà de sol·licitar abans del 31 de desembre de l’exercici en què s’hagi realitzat la instal·lació, juntament amb la següent documentació:

  • Fotografia de la instal·lació.
  • Factura de la instal·lació.
  • Certificat d’homologació de la instal·lació que acrediti que la instal·lació està en funcionament i que tingui com a mínim una producció elèctrica per autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge on estigui instal·lada (o de tots els habitatges si es tracta d’una instal·lació comunitària) en cas d’instal·lacions solars fotovoltaiques i/o el 60% de la demanda energètica d’aigua calenta sanitària, en cas d’instal·lacions solars tèrmiques.

Aquesta bonificació s’aplicarà tant en instal·lacions d’habitatges unifamiliars com en edificis pluridomiciliaris. En aquest últim cas, la bonificació s’aplicarà a cadascuna de les vivendes que configuren l’immoble comunitari, sempre que la persona sol·licitant de la bonificació justifiqui la seva participació econòmica en el projecte comunitari. L’import total de la bonificació no podrà ser superior al cost de la instal·lació.

Podeu consultar tota la informació i les gestions per iniciar els tràmits fent clic aquí

El més llegit

I després