I després

L’Ajuntament aprova les noves taxes i preus públics “per ajustar-los al moment econòmic actual”

El consistori explica que des de 2020 l'IBI no s'havia tocat per apostar “per la congelació de la majoria de taxes per ajudar la ciutadania a recuperar-se de la crisi de la Covid”

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament va aprovar en el Ple Municipal extraordinari celebrat anit les noves taxes i preus públics “per ajustar-los al moment econòmic actual”, destaquen. El consistori explica que “des de 2020 l’IBI no s’havia tocat” i que des de llavors s’havia “apostat per la congelació de la majoria de taxes per ajudar la ciutadania a recuperar-se  de la crisi de la Covid”.

Aquesta modificació en les ordenances fiscals es fa “per garantir els ingressos necessaris pel bon funcionament dels serveis públics” com també “per evitar que hi hagi una pèrdua en la qualitat de l’assistència a la ciutadania”, recalquen.

Des del consistori expliquen que “un cop finalitzada aquesta etapa i ateses les diverses crisis sobreposades des del 2020 ha arribat el moment de procedir a una actualització realista i concreta”. Entre els punts a destacar, l’Ajuntament parla de “la inflació sobrevinguda” que afecta els contractes, serveis i subministraments públics i privats amb “un 12 % d’increment del IPC des de 2019”.

També destaquen els increments salarials de la funció pública “que arribarà a un 14 % en el període 2019 a 2024”. També posen de manifest “realitats com la gratuïtat del curs I2 de l’escola bressol que ha implicat la contractació de nou personal” com també “altres contractacions nascudes durant la pandèmia i que s’han vist com necessàries”, conclouen.

Els preus modificats quedaran de la següent manera.

► L’IBI tindrà un increment del 3,74 %, el que suposa 20 euros anuals per a finques amb una base imposable de 50.000 euros.

► L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica tindrà un increment del 5,93 %, un augment d’entre 3 i 6 euros anuals segons tipus de vehicle.

► En les taxes per la utilització privativa o especial del domini públic local, l’actualització del preu del valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal passarà de 0,34 euros/metre quadrat/dia a 0,40 euros/metre quadrat/dia.

► Pel que fa a les taxes per la prestació de serveis i realització d’activitats municipals, l’increment se situarà entre el 4 i el 5% segons la taxa.

► Pel que fa a les taxes pel servei de recollida, transport i tractament de residus, el preu s’incrementa de mitjana en els rebuts de 29 euros anuals; d’11 euros anuals en concepte d’abocador i tractament de residus i finalment, de 3,9 euros anuals en el concepte de deixalleria.

El més llegit

I després