I després

L’Ajuntament actua al cementiri amb diverses millores

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està actuant en diverses parts del cementiri municipal. Una de les tasques consisteix en la construcció de dos nous blocs amb un total de 48 columbaris i la creació de 96 nous nínxols, que s’afegeixen als 32 que ja s’havien construït a l’estiu de 2017 al mateix espai.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està actuant en diverses parts del cementiri municipal. Una de les tasques consisteix en la construcció de dos nous blocs amb un total de 48 columbaris i la creació de 96 nous nínxols, que s’afegeixen als 32 que ja s’havien construït a l’estiu de 2017 al mateix espai.
Una altra de les actuacions és a la coberta de nínxols d’un sector proper que, degut al seu estat, se n’ha realitzat la demolició i posterior reconstrucció.

Una de les feines consisteix en una actuació en profunditat en una de les cobertes de nínxols.

 

A continuació dels nínxols on s’actua a la coberta s’està fent una altra feina, en aquest cas en un mòdul de 20 nínxols que presenta problemes estructurals, sobre els quals s’ha d’actuar en profunditat, enderrocant-los i reconstruint-ne de nous, mantenint, un cop acabades les tasques, les pedres originals.

Degut al seu mal estat, s’han d’enderrocar els nínxols d’un dels sectors, que s’hauran de reconstruir utilizant les pedres ordiginals en els seus acabats.

 

Una de les empreses adjudicades de les actuacions és Excavaciones Ampurdán 2000 SL, amb un cost de 141.975,35 euros, IVA inclòs, en el que es refereix als nínxols i columbaris, i de 22.717,75 euros, IVA inclòs, per l’actuació en una de les cobertes.

Pel que fa a l’enderroc dels nínxols en mal estat i la seva posterior reconstrucció, l’empresa adjudicatària és Edificacions Vilartagues SL, amb un import de 29.754,89 euros, IVA inclòs.

L’arquitecta tècnica de l’Ajuntament, Isabel Casellas, revisant l’evolució de les obres.

El més llegit

I després