El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, juntament amb l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons Albó, van inaugurar la rehabilitació dels antics safaretjos modernistes del Puig. Aquesta actuació, amb un pressupost de 164.000 euros, s’emmarca en el projecte d’intervenció integral del barri del Puig-Eixample de Llevant de Sant Feliu de Guíxols, dins del Pla de Barris.
Les obres han permès convertir els antics safareigs, edifici de principis del segle XX, en equipament i espai ciutadà en un sector amb dèficits d’àrees per a ús del veïnat, tot contribuint a la dinamització del barri. Així, s’ha donat a la construcció una orientació plurifuncional que permeti el seu ús com a seu d’associacions veïnals –amb un espai multiusos– alhora que esdevingui un centre atractiu en si mateix pel seu valor històric i arquitectònic.
La rehabilitació que ara ha conclòs ha abastat tant l’espai exterior del recinte com l’interior de l’edifici, la qual cosa permet disposar d’un espai de 241 m2 de superfície útil. A l’exterior, davant de l’edifici -on antigament s’estenia la roba- es continua accedint directament al porxo on es troben els safareigs, un espai  de 140 m2 que s’ha tancat amb vidre perquè sigui visible des de l’exterior. Amb el mateix objectiu de mantenir una relació visual amb l’exterior, també s’ha eliminat una antiga paret de pedra. L’edifici se situa al costat de la plaça del Puig, que també ha estat objecte d’una actuació de millora en el marc del pla de Barris, finalitzada l’any passat.
A l’interior, a més de rehabilitar les diverses dependències dels safarejos, s’ha habilitat una sala polivalent de 42 m2 i un despatx de 12 m2. El projecte de  rehabilitació, ha estat redactat pels arquitectes Xavier Palou i Toni Castella i en la seva elaboració es van tenir presents les conclusions d’un procés de participació ciutadana al barri del Puig.
Els safareigs municipals del Puig es van construir el 1910 per poder rentar la roba “procedent d’atacats de malalties infeccioses”, en un moment en què l’epidèmia de xarampió començava a fer estralls a Sant Feliu. L’arquitecte General Guitart i Lostaló va redactar el projecte, executat pel constructor Joan Darder.
Projecte en el marc del Pla de Barris
El Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Puig – Eixample de Llevant té com a objectius contribuir a la revitalització i dinamització d’aquests dos àmbits i abasta dues grans línies d’actuació com són: actuacions urbanístiques i actuacions socioeconòmiques, programa integral que puja a    5,7 MEUR, el 50% del qual prové de la subvenció del Fons de Barris.

SAFAREIGS FALDILLA