I després

Impulsen un pacte d’alcaldes gironins per reduir les emissions de CO2

Compartiu aquesta història

Segons informa ecodiar.cat, amb l’encàrrec d’aquesta memòria el CILMA (Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines) dóna suport als ens locals per a impulsar i desenvolupar el programa Pacte d’Alcaldes a les comarques gironines. La Unió Europea, en la lluita contra el canvi climàtic, marca la importància de la participació dels ens locals en l’assoliment dels objectius en aquest camp. És per això que promou el Pacte d’Alcaldes, una iniciativa en què pobles, ciutats i regions es comprometen a reduir el 20% de les emissions de CO2 abans del 2020, com a resultat d’un augment del 20% de l’eficiència energètica i arribar a una quota del 20% de fonts d’energia renovables. Actualment 2.181 ajuntaments de la Unió Europea han signat ja la seva voluntat de treballar-hi.
La memòria inclourà la informació dels compromisos del Pacte d’Alcaldes i la descripció de les eines que poden ajudar a desenvolupar el programa (com la creació d’una estructura de suport, els crèdits que es poden sol·licitar al Banc Europeu d’Inversions (BEI) tant per l’assistència com per les inversions). Descriurà també els elements a tenir en compte en la redacció dels Plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES), com ara la metodologia, els beneficis que s’aconseguiran, els agents implicats, les fonts de finançament o els indicadors que demostrin l’assoliment dels objectius marcats. Cal dir que el PAES és el document clau que especifica com cada ens local té previst assolir els seus objectius.
L’altre aspecte rellevant de la memòria consisteix en identificar les inversions a realitzar fins el 2013 i les necessitats d’assistència tècnica per les quals es requerirà l’ajuda del mecanisme financer ELENA que posa a disposició el BEI i permet també subvencionar la creació d’una estructura de suport per a gestionar conjuntament aquestes accions. Aquest programa a les comarques gironines és previst que el desenvolupi la Diputació de Girona, que ja ha sol·licitat formalment a la Comissió Europea esdevenir estructura de suport del Pacte d’Alcaldes.
És per tot això que el passat mes de desembre de 2010, el CILMA va presentar als ens locals el programa Pacte d’Alcaldes que es vol impulsar a les comarques gironines. A més d’explicar l’encàrrec d’aquesta memòria, se’ls demanà la col·laboració en conèixer el volum d’instal·lacions i la corresponent inversió que cada ens local té previst realitzar en eficiència energètica i energies renovables.
Aquest és un pas més en la implicació del CILMA en la lluita contra el canvi climàtic. Des de la Comissió d’eficiència energètica i energies renovables es va impulsar l’adhesió al manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic, que ja han signat més de 60 ens locals. I, pel que fa al Pacte d’Alcaldes, són tres els municipis de les nostres comarques que ja l’han signat: Figueres, Girona i Ordis. Dos més estan a punt de fer-ho: Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro.

Document sobre el Pacte d’Alacaldes

El més llegit

I després