I després

II PREMI RAFAEL PATXOT I JUBERT

Compartiu aquesta història

2a convocatòria. Premi instituït l’any 2015 pel Consell Assessor de la Masia Mariona de la Diputació de Barcelona.
Ofert a un treball de recerca, bibliogràfic o d’assaig sobre algun dels aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i Jubert.

S’adjudica en tres torns per treballs dels temes següents:

1) Cultura popular catalana, particularment la conservació del patrimoni en tots els seus aspectes (etnografia, el rol de la dona, música, arquitectura), l’excursionisme en la descoberta del territori i llengua catalana (estudis filològics, didàctica de la llengua catalana, sociolingüística).

2) Història medieval catalana, història de les ciències a Catalunya, història local de Sant Feliu de Guíxols i dret internacional en la defensa dels drets i valors humans.

3) Astronomia i meteorologia.

Ofert, en aquest torn, a treballs dels temes del punt 2.

El treball ha d’ésser inèdit i redactat en català, ha de tenir entre dues-centes i cinc-centes pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat, ha d’estar avalat per dues persones d’una institució acadèmica i l’autor s’ha de comprometre a cedir-ne gratuïtament els drets d’edició, en cas de guanyar el premi.

Els treballs ja premiats per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com els subvencionats per l’IEC, no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball. Un exemplar imprès en paper —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

La ponència serà formada per tres membres especialistes en les disciplines de les obres presentades, a proposta del Consell Assessor de la Masia Mariona.

La dotació del premi, que aporta la Diputació de Barcelona, és de cinc mil euros (5.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El treball guanyador serà editat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb les altres institucions representades al Consell Assessor de la Masia Mariona.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar ex aequo ni concedir accèssits.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2017. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2017.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2016, a les 13 hores

Acte públic de lliurament: en un acte, durant el curs 2016-2017, establert pel Consell Assessor de la Masia Mariona de la Diputació de Barcelona

El més llegit

I després