I després

Guíxols des del Carrer valora l’aprovació del punt que tracta el plec de condicions del contracte de neteja i escombraries de la ciutat, en el Ple celebrat aquest dimecres

Compartiu aquesta història

Guíxols des del Carrer fa una valoració del punt aprovat en la sessió plenària que ha tingut lloc aquest dimecres 17 de febrer i que tracta sobre l’aprovació de l’expedient de contractació, plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria municipal. Teniu l’escrit complet a continuació:

Un contracte d’escombraries de 10 anys que ignora l’emergència climàtica

El Govern aprova, per segona vegada i en solitari, un plec de condicions sense reducció de residus ni deixalleries mòbils
Guíxols des del Carrer – En Comú Podem vota en contra en considerar que el plec té més ombres que llums. “Hem de lamentar l’actitud bel·ligerant de l’Alcalde que qualifica al nostre regidor de ‘irresponsable’ ”

La nostra formació considera que aquest no és el contracte que necessita la ciutat, bàsicament i de manera resumida perquè:

-No aborda d’entrada la problemàtica del desenvolupament sostenible i l’emergència climàtica.. El contracte deixa totes les possibles millores (com per exemple els contenidors intel·ligents o la incorporació de la fracció rebuig en la recollida comercial) a unes possibles modificacions d’aquí a un temps indeterminat.

-No preveu cap pla de prevenció de residus ni cap mesura que es pugui emmarcar en l’estratègia Residu Zero.

-No incorpora cap element perquè la deixalleria municipal tingui un major al·licient d’ús i al mateix temps un major rendiment. És necessari incentivar l’ús de la deixalleria per part de la ciutadania incidint sobre les reduccions de la taxa d’escombraries. A més, elimina la deixalleria mòbil, cosa que representa un pas enrere en la consecució dels nivells òptims i exigibles de recollida selectiva.

-Actualment Sant Feliu de Guíxols es troba lluny dels nivells òptims que exigeix la directiva de residus en matèria de recollida selectiva, és a dir, que les tones de resta que es porten a l’abocador són moltes, provocant un doble efecte nociu: per un costat un increment important en el preu del cànon de les escombraries, que el paga tota la ciutadania a través del rebut de les escombraries, i per l’altre, un augment en les emissions de gasos efecte hivernacle i, per tant, un pas enrere en la necessària i urgent lluita contra el canvi climàtic. El contracte no aborda aquesta problemàtica i ho deixa tot a futures modificacions.

-El fet que “tenir un perfil polivalent” sigui un requisit de contractació laboral pot posar en perill els criteris objectius en la contractació de personal. Entenem que hauria de ser l’empresa adjudicatària a través dels seus propis mecanismes (borses d’ocupació, llistes de substitució…) la que s’ocupés de fixar els criteris de contractació i, en tot cas, els criteris a exigir en el plec haurien d’anar únicament adreçats a millorar l’ocupació a la nostra ciutat i la no discriminació laboral de qualsevol tipus.

-Tampoc no podem compartir el canvi d’última hora proposat pel govern de passar el contracte de 5 a 10 anys de durada. Si amb alguna cosa estàvem, més o menys d’acord totes les formacions polítiques fins no fa gaire, era que no podíem tornar un repetir l’equivocació d’un contracte tant llarg com el que encara estem patint. És com si no haguéssim aprés la lliçó. A més, en el context actual de lluita contra l’emergència climàtica, 10 anys és massa temps. És un període que ens allunya de l’ètica ambiental i que va en el sentit contrari a l’essència de l’Agenda 2030.

Per tot plegat, i malgrat reconèixer millores en determinats aspectes de la neteja viària (també és cert que venim d’una situació molt precària), el nostre grup va decidir expressar en el conjunt del contracte un vot en contra. Sembla que això no va agradar a l’alcalde, poc amic de la dissidència, que, dirigint-se al nostre regidor, li va etzibar “no tenir responsabilitats de govern no vol dir actuar com un irresponsable, que és el que vostè ha fet avui aquí”. Lamentem que aquest sigui el nivell.

El més llegit

I després