I després

Guíxols des del Carrer explica la seva proposta aprovada ahir pel Ple ‘per ajudar a les persones que tenen dificultats per relacionar-se amb les eines digitals del bancs’

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem, ha enviat un escrit en el qual explica que Sant Feliu de Guíxols planta cara a la bretxa digital als bancs, amb una proposta aprovada ahir pel Ple ‘per ajudar a les persones que tenen dificultats per relacionar-se amb les eines digitals del bancs’.

Compartiu aquesta història

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem, ha enviat un escrit en el qual explica que Sant Feliu de Guíxols planta cara a la bretxa digital als bancs, amb una proposta aprovada ahir pel Ple ‘per ajudar a les persones que tenen dificultats per relacionar-se amb les eines digitals del bancs’.

SANT FELIU DE GUÍXOLS PLANTA CARA A LA BRETXA DIGITAL ALS BANCS

Aprovada la proposta de Guíxols des del Carrer-ECP perquè els bancs revisin els seus protocols d’atenció al públic, recuperin l’atenció personal a la gent gran i informin correctament sobre els comptes socials lliures de comissions.

La falta d’atenció que reben les persones quan van a una entitat bancària, en especial les persones d’edat avançada, ha aixecat la campanya “Soc gran, però no soc tonto” originada per la bretxa digital, que no només afecta a la gent gran, també afecta a persones que tenen limitacions físiques o, simplement, tenen falta de coneixements o aptituds quan han de tractar amb el caixer automàtic, la web o les apps bancàries. 

Des de la formació dels comuns hem alertat també d’un altre tipus de bretxa, la que afecta directament a les persones amb pocs recursos i més vulnerables que se’ls nega, malgrat la seva situació, l’accés a un compte social bàsic.

Es tracta d’un compte bancari obligatori que s’ha d’oferir per llei a tots els residents a la Unió Europea, que permet els moviments més elementals. Aquests comptes estan lliures de comissions bancàries, en el cas que la persona tingui informe de vulnerabilitat, o tenen unes comissions mínimes regulades per llei. Tampoc es requereix per a la seva obertura tenir permís de residència, només cal un document vigent que acrediti a la persona i una nòmina o un ingrés assistencial. El principal requisit en l’obertura d’aquests comptes ve donat pels ingressos.

D’acord amb la proposta aprovada, la ciutat:

Demanarà als bancs que operen a la nostra ciutat que revisin els seus protocols d’atenció al públic, recuperant l’atenció personalitzada a la gent gran o altres persones que pel motiu que sigui no pugin fer ús de les tecnologies.

Estudiarà com incrementar el preu de la taxa sobre els caixers automàtics a les entitats bancàries que no atenguin presencialment a les persones grans, així com també a altres persones que ho requereixin.

Farà una campanya d’informació i sensibilització sobre l’existència dels comptes corrents socials i un seguiment del compliment que fan les entitats bancàries que operen a la nostra ciutat en relació a aquests comptes.

Instarà el Govern de l’Estat i de la Generalitat perquè facin les accions oportunes per millorar l’atenció que reben les persones usuàries de les entitats bancàries, especialment la gent gran. També per acabar amb aquestes quotes abusives denominades prestació de serveis i per reduir la bretxa digital.

El més llegit

I després