I després

Guíxols des del Carrer considera que el nou contracte de neteja i recollida de residus “no es bo per l’agenda 2030 ni fa res per l’emergència climàtica”

Guíxols des del Carrer considera que el nou conracte de neteja i recollida de residus que es va aprovar anit en Ple Municipal Extarordinari "no es bo per l’agenda 2030 ni fa res per l’emergència climàtica".

Compartiu aquesta història

Guíxols des del Carrer considera que el nou contracte de neteja i recollida de residus, l’adjudicació del qual es va aprovar anit en Ple Municipal Extarordinari, “no es bo per l’agenda 2030 ni fa res per l’emergència climàtica”. Teniu l’escrit complet a continuació.

El nou contracte de les escombraries no es bo per l’agenda 2030 ni fa res per l’emergència climàtica

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem lamenta que el contracte deixi totes les millores per reduir i reciclar residus per a eventuals modificacions en un futur sense concretar.

No és un contracte que es pugui emmirallar en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i l’emergència climàtica. No ho és d’entrada, perquè deixa totes les possibles millores (els contenidors amb xip o la incorporació de la fracció rebuig en la recollida comercial) a unes possibles modificacions del contracte que queden a l’aire.

El nou contracte aprovat pel govern no preveu cap pla local de prevenció de residus, malgrat que aquest és un dels principals problemes de Sant Feliu de Guíxols. El contracte no recull cap de les mesures que es contemplen en el marc de l’estratègia residu zero ni fixa objectius de percentatges de millora.

Un altre dels punts en que discrepen els Comuns és la eliminació que ha fet el govern de la deixalleria mòbil. Entenen que aquesta no és una bona opció, bàsicament perquè suposa un pas enrere en la consecució dels nivells òptims i exigibles de recollida selectiva. Tampoc hi ha cap element que indiqui que la deixalleria municipal tingui més al·licients d’ús ni un major rendiment. És necessari incentivar l’ús de la deixalleria per part de la ciutadania incidint sobre les reduccions de la taxa d’escombraries, però d’això no es contempla.

Cal tenir present que la Sant Feliu de Guíxols es troba lluny dels nivells òptims (50%) que exigeix la directiva de residus en matèria de recollida selectiva neta. Actualment la ciutat acredita un 42% de selecció bruta i durant el 2020 ha estat la localitat de Catalunya amb més de vint mil habitants que pitjor ha reciclat en relació a l’any anterior. Malgrat aquests mals resultats, i a diferència de moltes altres ciutats més conscienciades en el tema ambiental i que estan posant en marxa la recollida porta a porta, el nostre govern ha decidit continuar amb el mateix sistema de contenidors al carrer de sempre. Tindrem un espai públic ple de contenidors que, a la llarga, s’acabaran convertint con fins ara en punts d’abocaments incontrolats.

Finalment, els Comuns no estan d’acord en que el contracte tingui una durada de 10 anys. Fins no fa gaire totes les formacions polítiques estàvem d’acord en que era una equivocació un contracte tant llarg com el que hem deixat enrere. Un contracte per cinc anys hauria permès adaptar-se als canvis molt millor; més encara, en un context com l’actual marcat per l’emergència climàtica.

Per tot plegat, i malgrat reconèixer una millora important en determinats aspectes lligats a la neteja dels carrers, el nostre grup ha decidit valorar el contracte en el seu conjunt i votar en contra del contingut global del mateix. L’empresa adjudicatària del contracte ha estat Cespa, que en aquella primera licitació fallida de febrer de 2020 (la de 2 lots i 5 anys de durada) no es va presentar.

El més llegit

I després