I després

Fracció del pagament d’impostos en 11 mesos

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va decidir que aquest 2012, els ciutadans tinguessin la possibilitat de fraccionar els pagaments dels impostos anuals en tres parts, decisió que fou molt ben rebuda pels ciutadans, la majoria dels quals es varen acollir a la nova modalitat.

L’Ajuntament ha considerat, a partir de la situació econòmica que es deriva de la severa crisi que, en no millorar, ha pres una decisió que va molt més enllà i que tracta de facilitar els pagaments en 11 rebuts per al 2013. Aquest sistema permetrà pagar mensualment una petita fracció molt més assumible que no comportarà cap mena de recàrrec ni d’interessos afegits per als ciutadans.

Per poder-se acollir a la Tarifa Plana de Tributs Locals és imprescindible adreçar-se a l’Oficina Municipal de Recaptació del carrer Especiers, 4 (telèfon972 32 70 17) com a màxim fins el 15 de desembre de 2012, on ja s’està informant individualment de les condicions. Si sou titulars aporteu el DNI i porteu el número del vostre compte bancari.

Cal destacar que els imports del deute no han de superar els 300 euros, que la quota mensual no ha de ser de menys de 50 euros i és d’aplicació als rebuts de caràcter periòdic anual com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI o Contribució), les taxes d’escombraries i clavegueram, les de guals, l’impost sobre vehicles i l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques).

També s’hi poden acollir les persones que tinguin un negoci al municipi. En aquest cas, poden demanar que s’inclogui a la tarifa plana les liquidacions de terrasses, sempre que siguin liquidacions girades al mateix titular dels rebuts inclosos a la tarifa plana.

.

El més llegit

I després