I després

EXPOSICIÓ SOBRE EL CRIBATGE DE CÀNCER DE COLON AL CAP

Compartiu aquesta història

Des del passat dijous i fins el 31 d’agost d’agost, el Centre d’Atenció Primària de Sant Feliu de Guíxols acollirà una exposició cedida per AECC Catalunya contra el Càncer per conscienciar la ciutadania de l’Àrea Bàsica de Salut (que inclou els municipis de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Plata d’Aro i Santa Cristina d’Aro) de la importància de participar en el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte (PCCCR).

L’exposició informa sobre què és el còlon, com es forma el càncer, en què consisteix el diagnòstic precoç i la seva importància, el tractament dels pòlips per evitar la transformació d’aquests en càncer, com prevenir el càncer i quin són els grups de risc. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. És a dir, la implantació es fa de manera gradual durant dos anys, i un cop s’ha implantat es torna a començar. S’invita a la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l’any en curs-, els quals reben una carta a casa seva on se’ls explica el programa i se’ls informa de com participar-hi. Més endavant es fa un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no han contestat.

Els veïns que rebin o ja hagin rebut la carta d’invitació, s’han de dirigir a una oficina de farmàcia adherida al programa, on ha de lliurar la carta que hagi rebut, que té un codi d’identificació personal. A la farmàcia li donaran un kit per recollir una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia, que les farà arribar al laboratori del PCCCR. El mètode de cribratge es fa a partir d’una anàlisi que detecta si hi ha restes de sang a la femta.

Si els resultats dels anàlisis són negatius, els participants rebran una carta on se’ls informarà d’aquest resultat i se’ls tornarà a convidar al cap de dos anys. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d’endoscòpies de l’Hospital de Palamós, on se’ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d’aquest estudi, s’indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d’un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a l’especialista en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Un 6% dels participants al Programa solen tenir resultats positius en la prova de detecció de sang oculta en femta que cal estudiar.

El càncer de còlon i recte

A Catalunya cada any se’n diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions/any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

Associació Espanyola Contra el Càncer

L’AECC és una organització no lucrativa, privada i declarada d’utilitat pública, que porta 63 anys treballant en la lluita contra el càncer. L’entitat, està integrada per pacients, familiars, voluntaris i professionals, que treballen per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i per finançar projectes d’investigació oncològica que permeten un millor diagnòstic i tractament del càncer.

El més llegit

I després