I després

Expedient per la tala de llorers a l’Alàbriga

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu ha obert un expedient per la tala d’arbres durant l’enderroc i moviment de terres per les obres de l’hotel de luxe que s’ha de construir en el solar de l’antic hotel Alàbriga.
La denúncia es va fer en el Ple Municipal de novembre de 2012 a càrrec del portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) on, Jordi Vilà, va presentar una moció per tal que es protegissin els llorers que hi havien a la finca, i malgrat l’advertiment de l’ajuntament per tal que es respectés la vegetació i no es va complir.
Segons Jordi Vilà, portaveu del grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols “Abans era un bosc i, ara, en prou feines en queda res“.
La llicència d’enderroc es va atorgar el 6 de novembre de 2012. L’informe ambiental per aquesta autorització detallava, segons Vilà, que “l’enderroc de l’edificació no pot suposar la tala de cap dels pins presents a la finca ni altres peus arboris existents dins de la mateixa“.
Advertiment que va quedar recollit també a la llicència d’enderroc que, a més, establia que la vegetació de la finca s’havia de mantenir fins que no es definís la revegetació del projecte de construcció.
No obstant això, l’empresa que va efectuar l’enderroc va tirar pel dret. Segons recollia la moció d’ERC, l’empresa “ja ha tallat tots els arbres que li han fet nosa” i ha concretat que almenys un dels dos llorers que hi havia a la finca i que estan catalogats a la fitxa número 123 del catàleg del POUM també fou tallat.
L’expedient pot acabar amb sanció econòmica a l’empresa, i s’obligarà als responsables del projecte de la finca a plantar-hi altres arbres.

El més llegit

I després