En els seus 112 anys d’història Creu Roja ha assumit tasques de socors a les Platges, servei d’ambulància entre altres i a l’actualitat l’entitat està formada per més d’un centenar de voluntaris que ajuden a realitzar diferents tasques d’àmbit social i assistencial.
El fins fa pocs dies president de Creu Roja Sant Feliu – Vall d’Aro, Jordi Roca, ha deixat el seu càrrec en favor de Veronica Lahoya. Ha passat pels micròfons de Ràdio Sant Feliu i aquesta ha estat la conversa: