En roda de premsa prèvia al ple extraordinari que se celebra aquest divendres a les 13:30 h., l’equip de govern va desglossar el matí d’aquest dijous el Pressupost 2015 de la corporació, que enguany se situa en 27 milions d’euros (mig milió menys que al 2014).
Explicava la regidora, Dolors Ligero que és la primera vegada, en els darrers vint anys, que el pressupost no conté cap crèdit nou, sinó que totes les inversions a la ciutat i totes les despeses es pagaran amb recursos propis.
Lligat a això, en finalitzar l’exercici 2015 l’endeutament de l’Ajuntament haurà baixat al 34,74% (a principi de 2011 estava al 64%). L’acció de govern de quatre anys, mantenint serveis i incrementant prestacions, redueix 5 milions d’euros l’endeutament municipal.
El pressupost destina més partida social (60.000 euros) en ajudes per pagar IBI a jubilats, aturats, famílies monoparentals, vídues, orfes o perceptors del PIRMI.
També incrementa ajuda social a les ajudes en lloguers, despeses de teleassistència, emergències socials i contractes assistencials. En destaca l’aportació a la Fundació Surís -que gestiona els dos centres assistencials per a la gent gran- essencialment per tal que s’equiparin els salaris dels dos organismes, que diferien.
S’ajuda, en els números de la corporació, l’aportació en comerç, el Patronat de Turisme, i la Via Ferrada (increment de 15.000 euros) per poder fer front a la seva ampliació, així com altres activitats amb entitats culturals (Amics del Museu) esportives (per exemple al Club Aquàtic Xaloc) i altres organismes.
En el capítol d’ingressos destaca un augment dels impostos indirectes, que vénen per les regualaritzacions que fa el Ministeri d’Hisenda als Ajuntaments. Hi ha prevista una alienació de patrimoni de gairebé un milió d’euros (916.000) per compensar la zona verda que va adquirir l’Ajuntament a causa d’una resolució judicial.
Les inversions de l’Ajuntament s’estimen aproximadament en més de 1.8 milions d’euros, a les quals s’afegirà la bossa resultant del romanent de tresoreria: això pot incrementar fins a un milió i mig més la inversió. Segons la previsió, a final de 2015 les inversions de l’Ajuntament es poden situar a la vora de 4 milions d’euros, com a previsió.
Principals inversions
-Darrera anualitat del Pla de Barris (419.000 euros). Aquesta inversió permetrà urbanitzar el carrer de Sant Martirià (serveis, voreres, asfalt…).
-Pla de manteniment de voreres i asfalt (449.416 euros) en diferents carrers i places.
-Adequació de la zona coneguda com Campa o Guíxols Arena (immediació del camp de futbol de Vilartagues).
-Darrer pagament de les grades del Festival de la Porta Ferrada.
-Penúltim pagament de l’aparcament del Mercat municipal (passarà a ser propietat municipal al 2016).
-60.000 euros en actuacions a la platja i renovació de les passeres a Sant Pol.
-Inversió en zones verdes (rec automàtic, arbrat, enjardinaments…, 60.000 euros).
-Manteniment d’inversió i millora en les escoles (90.000 euros).
-Adquisició del terreny per al nou institut Sant Elm, així com diners per finançar el projecte tècnic.
-Es finança alhora l’entorn del Monestir (plaça Abadia) i accessos al mateix, així com inversions en la millora del Teatre Auditori.
En les hores prèvies al Ple s’han produït queixes dels grups opositors tant pel poc temps  què declaren que han tingut per revisar-lo com per la tardança amb què es porta a aprovació.