Divendres es presenta al Pati de l’Ajuntament de Sant Feliu, el projecte Rossinyol que és un projecte de mentoria per afavorir la inclusió i integració de l’alumnat estranger, es basa en el treball voluntari de l’alumnat universitari que, degudament format i acompanyat el desenvoluparà al llarg del curs. Aquest projecte es desplega gràcies al repartiment de compromisos i responsabilitats entre la UdG i l’enllaç territorial que és el representant de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

El projecte Rossinyol es concep com un projecte territorial amb una clara voluntat municipal. En aquest sentit, doncs, les contraparts legals que assumeixen el projecte i que se’n responsabilitzen són, per una banda, la UdG i per l’altra l’ajuntament.

Aquest projecte va dirigit a nens i nenes en risc d’exclusió social, d’origen estranger, amb dificultats per comunicar-se en català (però amb un coneixement mínim de la llengua per poder-se comunicar amb el mentor/a), procedents de famílies amb dificultats econòmiques i amb  absència de referents universitaris en l’entorn familiar.

Consisteix en una mena d’acolliment fora de l’escola i fora de l’horari escolar on un universitari o ex-universitari li fa de “germà gran”, a l’alumne per tal de que conegui millor el seu entorn.

PRESENTACIÓ I FORMACIÓ DE PARELLES MENTOR/MENTORA-MENTORAT/MENTORADA

Dia : divendres 16 de novembre

Hora: 18’h

Lloc: Pati de l’Ajuntament

A l’acte hi assistiran: l’Alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Sr. Joan Alfons Albó

La Regidora d’Ensenyament, Sra. Júlia Vendrell

Un representant de la Universitat de Girona