I després

Conveni per generar comerç a l’Eixample

Compartiu aquesta història

Els propietaris de locals comercials buits del Barri del Puig-Eixample de Llevant –una zona de la ciutat que ha tingut al llarg dels anys una forta regressió comercial-, així com els possibles emprenedors de negocis que tinguin interès en ubicar-se en aquest sector, tant locals com forasters, disposaran d’un seguit d’ajuts i altres incentius que poden arribar a ser del 50% de les obres de posada en marxa del negoci.
L’alcalde, Joan Alfons Albó i el president de la Cambra de Comerç, Joan Puig, han signat aquest dimecres un conveni per unir esforços i que el barri del Puig-Eixample de Llevant recobri progressivament vida econòmica i comercial.
El conveni, d’una durada de sis mesos, estableix que l’Ajuntament aportarà a la Cambra 9.000 euros per tal que promogui dues vies d’actuació: elaboració d’una base de dades de local buits -4.000 €, i un projecte de tasques de mediació -5000 €- per elaborar les condicions que facin avantatjosa la implantació de nous negocis al sector.
El barri té des de fa temps molts baixos comercials desocupats o tancats, cosa que comporta també una pèrdua d’imatge i d’oportunitats en nombrosos trams de carrers. L’Ajuntament, a través del Pla de Barris, treballa des del 2009 per impulsar de nou aquest sector a tots nivells, ja sigui amb aspectes socials, culturals o bé econòmics.
La Cambra, durant els tres primers mesos, farà arribar a l’Ajuntament un llistat amb tots els locals buits de la zona, la complicitat i col.laboració de propietaris dels locals per acordar les condicions que els facin prou engrescadors per empreses o professionals així com accions de mediació i intermediació entre els administradors de finques i les entitats bancàries amb l’objectiu de fer atractiva la zona per fomentar-ne l’ús econòmic i comercial.

 

El més llegit

I després