I després

CONVENI PER AJUTS A EMPRENEDORS

Compartiu aquesta història

Dijous, l’alcalde de Sant Feliu, Joan Alfons Albó i el delegat de zona de Banc Sabadell, Pere Casas, varen signar que ha nascut com a un complement a les ajudes que des de Pla de Barris s’estan oferint per a la rehabilitació de locals buits al nous emprenedors i per a la remodelació dels establiments existents.
Aquests ajuts es subvencionen fins al 50% de la inversió amb un màxim de 20.000.-€ i l’objectiu d’aquest conveni és trobar finançament pel 50% restant.
La Llei d’estabilitat pressupostaria prohibeix la seva aplicació a la resta de la ciutat de la majoria de les iniciatives que es duen a terme a l’àmbit del Pla de Barris perquè moltes d’elles estan subvencionades, com el clúster tecnològic o el viver d’ empreses, però en aquest cas, no hi havia cap impediment per a fer extensiu a tot el municipi aquest conveni i així s’ha anunciat.
El finançament es en molts casos un factor limitant als projectes dels emprenedor i mes en aquest moments en els quals el crèdit es troba estrangulat per la situació financera de moltes entitats bancàries. Des de l’Ajuntament es considera que aquest conveni aportarà solució a aquest problema i esperen que animi a molts emprenedors a portar a terme els seus projectes.
Banc Sabadell aporta el compromís que aquest finançament sigui real i que es materialitzi en crèdits a emprenedors amb un interès molt competitiu el 5,25%, molt per sota del preu de mercat (un ICO està al voltant del 7%). Són crèdits a un termini de 10 anys i sense comissions d’estudi on es demanen unes garanties mínimes. El conveni també inclou una gama de productes financers complerta i molts d’ells sense cost per l’empresari.
Abans d’adreçar-se al Banc Sabadell, caldrà presentar els projectes a l’Àrea de Promoció Econòmica, a Guíxols Desenvolupament.

El més llegit

I després