La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols i l’Agència Tributària han firmat un acord de col•laboració amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i gestions que les empreses de la demarcació han de fer amb aquest organisme de l’Administració de l’Estat.

L’acord, autoritza a la Cambra, a actuar en nom d’aquelles empreses a qui representi i a presentar per via telemàtica a l’Agència Tributària declaracions, comunicacions, liquidacions o qualsevol altre tipus de document exigit per la normativa tributària i a interposar recursos de reposició, en defensa dels interessos de les empreses.

El conveni, l’han firmat el director general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) José María Meseguer Rico, el delegat de la AEAT a Girona, Jordi Boixareu i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, Joan Puig.

D’altra banda, la Cambra de Comerç organitza una jornada l’11 de gener per informar dels aspectes que les empreses han de tenir en compte a l’hora de fer el tancament fiscal i comptable del 2011 i les novetats pel 2012

Ho faran conjuntament la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols i el Grup Vilanova per explicar els aspectes més rellevants que les empreses han de tenir en compte a l’hora de fer el tancament fiscal i comptable del 2011.
L’acte també servirà per presentar les principals novetats previstes pel 2012.

La jornada anirà a càrrec de Jaume Vilanova, soci del Grup Vilanova, llicenciat en economia i en administració i direcció d’empreses. L’acte que començarà a les 9,30 hores és gratuït, tot i que les places son limitades i cal inscriure’s prèviame