I després

Concursa al Cartell del Carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2022

Concursa al Cartell del Carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2022. Premi de 300 euros a la millor proposta. Bases pel concurs de cartells del Carnaval 2022.

Compartiu aquesta història

Concursa al Cartell del Carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2022.

Premi de 300 euros a la millor proposta.

Bases pel concurs de cartells del Carnaval 2022.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, convoca el concurs del disseny del cartell i de la xapa del CARNAVAL 2022, d’acord amb les següents bases:

1. Disseny

1.1. El tema serà lliure, dins naturalment dels motius característics de les festes que es pretén anunciar.

1.2. El cartell haurà d’estar confeccionat en sentit vertical, 70 cm. d’alçada per 50 d’ample inclosos els marges si els tingués. L’execució serà amb tota la gamma de colors que es consideri. A l’hora de la seva reproducció litogràfica l’Ajuntament ho farà en quadricromia. Haurà d’incloure el següent text: Carnaval 2022 Sant Feliu de Guíxols.

1.3 Haurà de poder adaptar-se a diferents formats cartell, díptic, xapa, etc.

2. Presentació

2.1. Els cartells s’hauran de presentar sense signar i muntats sobre tauler, bastidor o material suficientment resistent per poder ser exposat.

2.2. Les propostes que optin al concurs s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Plaça del Monestir s/n), des del dia 7 de febrer a partir de les 10 hores, fins a les 13 hores del dia 18 de febrer de 2022.

2.3. Cada participant podrà presentar una proposta acompanyada de plica tancada, que contindrà al seu interior el nom, cognoms, domicili i telèfon, i a l’exterior s’ha de fer constar un títol o lema que identificarà l’obra.

3. Veredicte i premi

3.1. Es constituirà un jurat, presidit per l’Il·lm. Sr. Alcalde o el Regidor en qui delegui, els noms no es faran públics fins després d’emetre el veredicte.

3.2. El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €. Es farà efectiu un cop s’estableixi la consignació pressupostària pertinent quan s’hagi aprovat el pressupost municipal del 2022. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

3.3. El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual. La resta de cartells es podran recollir a l’Àrea de Cultura fins 15 dies després de l’anunci del veredicte.  A partir d’aquesta data passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

4. Altres

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la resolució del Jurat que serà inapel·lable. Qualsevol anomalia o dubte que pugui sorgir en el procés de selecció, deliberació i concessió del premi podrà ser estudiada interpretada i solucionada pel Jurat.

El Premi podrà declarar-se desert.

El més llegit

I després