I després

Comenceu la vostra nova empresa en un punt de treball amb altres professionals: Aposteu pel “Coworking Guíxols”

Quan qualsevol emprenedor/-a comença l'aventura de muntar una empresa pot tenir la idea d'intentar començar sense grans costos inicials. Una de les possibilitats en les quals pensen els petits autònoms (dissenyadors web, informàtics, empreses de serveis, creatius,...) pot ser pensar en treballar des de casa. Això dóna una certa llibertat d'horaris i flexibilitat, comoditat per estar en un entorn conegut, el que es coneix com treballar en pijama.

Compartiu aquesta història

Quan qualsevol emprenedor/-a comença l’aventura de muntar una empresa pot tenir la idea d’intentar començar sense grans costos inicials. Una de les possibilitats en les quals pensen els petits autònoms (dissenyadors web, informàtics, empreses de serveis, creatius,…) pot ser pensar en treballar des de casa. Això dóna una certa llibertat d’horaris i flexibilitat, comoditat per estar en un entorn conegut, el que es coneix com treballar en pijama.

Però alhora té desavantatges: si algun dia sorgeix la necessitat de fer una reunió amb un client com es fa? O també: si bé és innegable la comoditat de treballar des de casa, també és veritat que hi ha professionals que prefereixen mantenir l’entorn laboral en un espai diferent i separat, marcar-se un mateix un horari de treball, i distingir clarament de forma física l’entorn laboral de l’entorn domèstic-familiar.

Per aquest tipus d’emprenedors sorgeix l’espai de Coworking, que no és res més que un local on existeixen punts de treball (taula-escriptori, connexió amb fibra òptica, llum, i serveis extra com sala de reunions, sala de formació, …), tots els serveis (electricitat, aigua…) i altres avantatges, com el fet de tenir altres emprenedors treballant al costat: la suma de creativitats sempre és positiva.

La filosofia del projecte és permetre allotjar persones emprenedores i empresàries que iniciïn el seu projecte empresarial al nostre municipi.

Es paga una taxa, més o menys el que seria un lloguer, que permet tenir una clau del recinte i treballar en qualsevol moment del dia o la nit al vostre punt de treball, amb una taxa mensual, de 129 euros els tres primers anys.

Important: es pot llogar també el punt de treball per setmanes, a un preu de 32,25 euros/setmana; és una opció pensada per a persones que necessiten un punt de treball en moments puntuals de l’any (estiu, …)

A l’espai Coworking Guíxols ha vuit punts de treball. El recinte està ubicat al carrer de Sant Adolf, 18. L’espai de treball, en total, disposa de 112.82 metres quadrats, amb les següents característiques:

 • Espai condicionat amb mobiliari de treball, de 65,28 m2 en total, destinat a 8 persones en punt de treball. Cada persona disposa d’una taula de treball, cadira i armariet privat, amb calaixos privats amb clau.
 • Sala de reunions, amb capacitat per a 8 persones, de 19,20 m2. Equipada d’una taula llarga, 8 cadires, pissarra i projector.
 • Lavabos, de 2.95 m2.
 • Disposa, també, d’un estudi de gravació de 11.30 m2.
 • Sala de control i servidors informàtics, de 7,86 m2.
 • Neteja, seguretat i manteniment.
 • L’espai pot funcionar, de forma ininterrompuda, tots els dies de la setmana, tot l’any.
 • Disposa de forma complementària, de taquilles i, prèvia petició, d’una sala de formació amb capacitat per a 20 persones, equipada amb projector, taules, cadires, taula presidencial i instal.lació per connectar ordinadors (a l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament, edifici Guíxols Desenvolupament).
 • Com es fa si es vol optar a un d’aquests cinc punts de treball?

Les bases completes per accedir a les cinc places vacants que hi ha a l’edifici del carrer St Adolf es troben al web municipal www.guixols.cat però aquí us oferim un extracte dels principals requisits:

Persones destinatàries:

 • Professionals (persones físiques)
 • Autònoms (persones físiques)
 • Societats unipersonals (persones jurídiques)
 • Microempreses (persones jurídiques)
 • Persones emprenedores que tinguin un projecte de negoci.

Està adreçat a les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes o les emprenedores que tinguin un projecte d’activitat econòmica i que es comprometin a legalitzar-los en un termini màxim de sis mesos, des de l’ingrés a l’Espai Coworking Guíxols. Han de tenir un projecte empresarial viable, tècnicament i financerament, i han de respondre positivament als apartats del document “Dades del projecte empresarial” que es facilita juntament amb la instància de sol·licitud d’ingrés.

Les peticions s’han d’entrar al registre d’entrada de l’Ajuntament (Plaça del Mercat 1 d’octubre de 2017 6-9). S’estableixen un seguit de terminis, de criteris i de valoració, que estan detallats en l’espai web www.guixols.cat. També hi ha un detallat llistat dels documents que s’han d’aportar.

La vigència de l’autorització serà anual, i es prorrogarà tàcitament per anualitats fins a un màxim establert de tres anys, pròrrogues incloses. El període màxim de tres anys es podrà ampliar a dos anys més, sempre que hi hagi una prèvia justificació de la necessitat, i d’acord amb l’òrgan municipal competent. En aquest cas, els dos últims anys tindran un preu un 20% superior als establerts.

El més llegit

I després