Des de la 6 d’aquest matí de dilluns els treballadors de l’empresa de recollida d’escombraries i residus CESPA de Sant Feliu de Guíxols han iniciat una vaga amb caràcter indefinit  a través del sindicat CCOO, en plena temporada turística, amb el perjudici que això pot suposar per al turisme local i que els treballadors justifiquen pels següents motius:

  • Impossibilitat d’arribar a un acord en la signatura del conveni
  • No aplicació de la reforma laboral en els apartats d’acomiadaments objectius per baixes comunies, no aplicar la modificació d’horaris i categories sense l’acord amb el comitè i la no aplicació en la ultra-activitat del conveni.
  • Aplicació immediata dels acords sobre els corre-torns

Mentre que des de la Conselleria de Treball s’estableixen els serveis mínims, queda clar que enmig de la temporada turística, i per les dimensions del municipi, són del tot insuficients, per la qual cosa, l’alcalde, ha editat un ban en el qual s’encoratja a les parts (empresa i treballadors) a continuar dialogant per tal que es pugui desconvocar la vaga per tal de restablir el servei.

En el ban, l’Ajuntament de Sant Feliu respon, des de la banda que li pertoca que és la de directament afectat a través d’un band en el qual apunten, entre altres qüestions, les següents:

Que la plantilla percep integrament la totalitat del seu sou cada mes, el qual ha experimentat un increment del 8% anual durant els anys 2007, 2008 i 2009, representant per tant un increment del 24%. Això significa una despesa suplementària del cost mensual del servei de 15.892,55€, al qual afegim al cost mensual de 307.619,63 €. L’any 2010 l’increment de salaris ha estat del 4% i l’any 2011 del 3.5%.

Entenem que aquesta plantilla rep un sou digne i té garantides unes condicions de treball, que en aquests moments, podem qualificar de privilegiades.

Considerem que les reivindicacions d’aquesta vaga podrien ser subscrites per la totalitat de treballadors del país, atès que estan directament relacionades amb la no aplicació de la reforma laboral, la qual cosa podria ser objecte de diàleg entre l’empesa i els representants dels treballadors.

No compartim que les reivindicacions es facin exercint aquesta forta pressió a la ciutadania, de la qual ells formen part. Saben perfectament el perjudici directe que provoquen a la Ciutat en plena època d’estiu, i que els dies que passin no els podrem recuperar. Els perjudicis els reben el conjunt de ciutadans, els quals han aportat els recursos perquè ells poguessin tenir una sèrie d’increments en el sou, quan per la immensa majoria el sou decreix o senzillament perden la feina.

L’Ajuntament, en base a la legislació no pot contractar a altres empreses perquè faci aquesta feina (vulneració del dret de vaga). Però el que sí farà és no pagar les factures del servei no realitzat a causa de la vaga.

Hem activat els mecanismes per controlar la recepció dels serveis mínims.

I com no podia ser d’una altra manera, demanem la col·laboració de tota la ciutadania per pal·liar els perjudicis que provoca aquesta vaga. De manera especial es dirigim a aquells que per la seva activitat generen més brossa: restauradors, marxants i comerciants. Sabem que tothom té problemes, però cal que durant uns dies en dediquem a minimitzar els residus que generem en les nostres activats, així coma lliurar-los de la manera que menys perjudiquin: bosses ben tancades i prou resistents, evitar líquids etc.

Consells:

1. Dipositeu el rebuig i la fracció orgànica en els contenidors corresponents, i/o en el seu entorn en cas de que estiguin plens.Els serveis mínims faran la recollida cada 72 h del REBUIG i cada 48 h de la FRACCIÓ ORGÀNICA.

2.  Intenteu guardar els envasos, vidre i paper-cartró, per tal d’evitar el desbordament dels contenidors de recollida selectiva. Atès que malgrat que aquesta recollida la realitza el Consell Comarcal, es preveu que el servei quedi així mateix compromès.

3. Eviteu treure residus voluminosos a la via pública, atès que aquest servei no compta amb serveis mínims i per tant poden obstaculitzar la circulació per les voreres i crear inseguretat als ciutadans.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a l’àrea de Medi Ambient i Neteja Urbana.