I després

Aquest dijous se celebra a Sant Feliu el darrer Ple Ordinari de la legislatura

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 7 de la tarda se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu, el darrer Ple Ordinari de la legislatura corresponen al mes d’abril amb el següent ordre del dia:

I. Part resolutiva:

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 31 DE MARÇ DE 2011.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ.

4. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DE TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS -ANNEX 8- OF9.

5. APROVACIÓ DEL TEXT DE L’ANNEX I: ACORD SECTORIAL I ESPECÍFIC DE LA POLICIA LOCAL PER PERIODE DE L’1 DE FEBRER DE 2011 FINS EL 31 DE GENER DE 2012.

6. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. LAURA GARCIA I ROCA.

7. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM: NORMATIVA URBANÍSTICA FASE 1.

8. ADHESIÓ AL MANIFEST DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA DE CATALUNYA.

9. APROVACIÓ DEL PLA DE QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

10. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després