I després

PRESENTEN EL PROJECTE DEL PARC CENTRAL DE SFG

Compartiu aquesta història

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha presentat aquest matí el projecte de l’àmbit que anomena “Parc Central”, que correspon a les immediacions de la plaça Alabric, l’entorn de l’asil Surís. Aquesta gran obra de transformació urbana del sector és una de les cinc obres estratègiques que el mandat del govern local actual té plantejat en aquest període 2015-2019.

Han declarat que l’exterior de l’asil Surís és el punt de connexió, d’enllaç, entre la part baixa i la part més recent de la ciutat. A nivell urbanístic té força característiques singulars, ja que l’entorn de la plaça Alabric presenta una alta densitat d’habitatges, també de trànsit, una complicada topografia amb forts pendents i aparcaments dispersos. Tanmateix, l’asil Surís està inclòs en aquest espai i té un edifici que ha anat quedant envellit, amb uns jardins privats que també han sofert el pas del temps. Aquest entorn ha d’esdevenir un punt de xarnera, d’unió i de confluència, una mena de ‘ròtula’ que uneix dues realitats. Per això, es pretén millorar i ordenar aquests espais, amb un parc central. La voluntat, doncs, és endreçar l’entorn, així com el trànsit, es dota l’espai d’una zona àmplia per a lleure, activitats i espais verds, i es dignifica un entorn on les persones han de ser les principals protagonistes.

Aquesta actuació es vol dividir en dues fases. La primera, prevista al llarg del 2018, inclou l’exterior de l’asil i l’actual aparcament de la plaça Alabric. Comprèn un àmbit d’actuació de 9.300 metres quadrats, una inversió d’uns 2 milions d’euros i un termini d’execució de deu mesos. La segona fase, posterior en el temps, preveu una nova residència i dignificar l’edifici històric (eliminant les parts adossades modernes).

Segons el projecte la nova plaça Alabric serà l’eix central aglutinador en forma de parc/espai públic, i serà el resultat d’ajuntar l’actual plaça existent, l’aparcament actual i bona part dels jardins privats de l’asil. Seguint el document, s’eliminen les actuals parets de tanca per obrir un ampli espai. Així, els jardins interiors de l’actual Asil passaran a ser públics i en aquest sentit, es manté i es posa en valor la vegetació existent actualment. Es vol preservar al màxim la configuració actual del jardí que té ara el conjunt amb l’edifici històric.

D’igual forma, es configura un espai central al que avui és l’aparcament. Serà l’espai d’arribada des de la zona est de la ciutat fins a la nova plaça.

La transformació arranja, a més, els carrers de Miquel Surís i Dos de Maig. Una part d’aquests carrers serà de plataforma única, la qual cosa permetrà que la circulació de vianants sigui prioritària, i que el parc tingui l’accessibilitat que requereix un espai públic d’aquestes dimensions.

Aquest sector, com se sap, presenta forts desnivells, que se salven tot habilitant esplanades horitzontals com a zones polivalents de lleure i oci. Al projecte, a la part central, en sortirà una esplanada de sauló (pensada amb capacitat per a la realització activitats lúdiques). També es projecta un amfiteatre verd i una làmina amb jocs d’aigua. Aquesta és una de les actuacions que permeten salvar el desnivell existent entre l’actual pineda (de l’asil) i l’esplanada d’aparcament.

També es vol mirar de mantenir bona part del prat existent dels jardins de l’asil, així com la col·locació de jocs infantils. El projecte preveu que la part dels safarejos de l’asil esdevinguin el que es podria anomenar un “cafè”, un lloc de restauració. Per últim, en una zona resguardada s’hi preveu un jardí terapèutic, amb plantació d’espècies aromàtiques i medicinals.

Com s’ha dit, més endavant, en una segona fase, s’hi projecta un equipament públic que podria ser definit com a centre cívic, amb espais de lleure al voltant de l’edifici històric i altres complements.

 

 

 

El més llegit

I després