En vigor l’anomenat toc de queda nocturn a tota Catalunya. La mesura, destinada a posar fre al preocupant avenç de l’epidèmia de COVID-19, està en marxa des de diumenge, 25 d’octubre de 2020, i prohibeix la sortida del domicili entre les 22:00 i les 6:00 hores a tot el territori català.

La legislació s’ha aprovat, a priori, per a un període de 15 dies, però les autoritats ja han anunciat que el termini s’ampliarà amb tota probabilitat. El text contempla sancions d’entre 300€ i 6.000€ per l’incompliment de les restriccions.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la normativa inclou un ampli ventall d’excepcions i matisos a la mobilitat nocturna. Tot seguit en repassem els punts més importants:

  • Desplaçaments laborals. Tot i el confinament nocturn, qui tingui un horari laboral dins de la franja en qüestió (22:00h – 6:00h) podrà anar igualment a treballar. De la mateixa manera, s’autoritzarà la tornada al domicili particular quan s’acabi la jornada laboral. En qualsevol cas, s’haurà de dur un certificat emès per l’empresa per tal de poder justificar la situació.
  • Urgències sanitàries, recollida de medicaments i cura necessària de menors o persones dependents. Sortir del domicili estarà permès en cas d’assistència sanitària d’urgència i també en el supòsit d’haver d’anar a una farmàcia (la més propera al lloc de residència) per raó d’urgència. L’excepció s’estén en casos necessaris de cura i atenció a menorspersones d’edat avançada i/o persones amb un grau de dependència.
  • Comerços tancats a les 21:00h. Establiments de serveis, comerç minorista i restauració hauran de tancar a les 21:00 hores de la nit per a facilitar la tornada a casa.
  • Establiments de restauració: recollida al local fins a les 21:00h i repartiment a domicili fins a les 22:00h. Com la resta de comerços, bars i restaurants hauran de tancar de cara al públic a les 21:00 hores de la nit; per tant, fins a aquesta hora els clients podran anar a buscar comandes al local. Altrament, però, els establiments podran fer servei d’entrega de menjar a domicili una hora més, és a dir, fins a les 22:00 hores.
  • Espectacles públics, activitats recreatives i esportives fins les 21:00h. Quedaran tancats a les 21:00 hores de la nit els espectacles públics, les activitats recreatives i les activitats esportives autoritzades.
  • Cinemes, teatres i auditoris, fins les 22:00h. Les activitats i funcions de teatres, auditoris i cinemes podran allargar-se, com a màxim, fins a les 22:00 hores de la nit. Els seus usuaris disposaran excepcionalment d’una hora, fins a les 23:00 hores, per a retornar al seu domicili. És per això que es recomana conservar entrades i tiquets.
  • Marge de dues hores (4:00h – 6:00h) per a treure a passejar el gos. La sortida del domicili estarà autoritzada entre les 4:00h i les 6:00h del matí per a tenir cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i de manera individual.
  • Altres excepcions. La legislació contempla altres escenaris exempts de confinament, com ara urgències veterinàries i actuacions urgents davant d’òrgans judicials.

Tota persona que surti en les hores de confinament nocturn en alguns dels supòsits exposats haurà de portar un justificant. La Generalitat de Catalunya manté disponible el certificat d’autoresponsabilitat que ja va posar en marxa en el primer estat d’alarma, un document en format PDF que es genera un cop omplerts tots els camps requisits. Protecció Civil recomana portar-lo omplert per a facilitar la feina dels cossos de seguretat que vetllen pel toc de queda.

Accedeix al text legislatiu sencer relatiu al confinament nocturn de Catalunya