L’Ajuntament engega un procés selectiu per la provisió d’un/a tècnic/a mig d’habitatge, en règim de funcionari interí, mitjançant concurs oposició lliure. El termini per presentar la documentació pertinent acaba el 15 de gener de 2021, inclòs.

Podeu accedir a tota la informació i també a l’opció d’iniciar el tràmit fent clic aquí.