L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols obre un procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça d’agent de la Policia Local, mitjançant concurs oposició lliure. La data límit és el 14 de gener de 2021, inclòs.

Consulteu tota la informació necessària i també inicieu el tràmit fent clic aquí.